Referenties

Enkele reacties van cursisten:


"Luc doet zijn werk met overtuiging en zelfvertrouwen. Dat stelt mensen in staat om op een realistische manier te oefenen met agressie. Hard en overtuigend als acteur, vriendelijk in de feedback. Een mooie balans."

 

"Ik heb zeker wel wat van je bijdrage geleerd, met name de feedback die je gaf m.b.t. mijn non-verbale gedrag. Kortom, prima dag gehad en goed bezig!"

 

"Het was`interessant om Luc in zijn rol te zien. Je wordt bewust van je eigen houding."

 

"Zeer goed en sterk neergezet. Nabespreking van de oefeningen zeer opbouwend, reeel en positief."

 

"Het was confronterend, Luc is goed in zijn rol gebleven. De feedback was duidelijk, de oefeningen werden duidelijk uitgelegd, ik heb nu punten waar ik aan kan werken."

 

"Luc is mooi in staat om feedback te geven op non-verbale signalen, zonder daarbij een invulling of een waardeoordeel te geven."

 

"Een veilige manier van werken, een luchtige manier, hij maakt onderwerpen niet onnodig zwaar."

 

"Mijn complimenten voor de eigen, levendige, persoonlijke stijl van de trainer."