Trainen

Balans

Bureau van Houte verzorgt trainingen waarbij theorie en praktijk in balans zijn. Beleving staat daarbij voorop: beleven heeft meer impact dan 'beleren'. Ervaren raakt dieper dan informatie vergaren.

 

Bewustwording

Uitgangspunt bij de trainingen is een gedegen theoretische basis. Van daaruit wordt naar aansluiting met de praktijk gezocht. Cursisten krijgen meer inzicht in hun eigen handelen, worden zich bewuster van hun manier van opereren en weten daardoor beter hoe op een effectieve manier met zichzelf en het gedrag van anderen om te gaan.